Download flash!

Pescuit ilegal la scrumbie în preajma satului Telița, Anenii Noi

[23.05.2016]    Pe data de 23 mai, în jurul orei 22:30, inspectorii Aparatului Central al Serviciului Piscicol, au surprins în flagrant 2 braconieri, care pescuiau ilicit la scrumbie în preajma satului Telița, r-nul Anenii Noi. Detalii >>>Braconaj piscicol pe malul fluviului Nistru în raionul Florești

[22.05.2016]    Pe data de 22 mai curent, Inspecția Piscicolă sectorul Soroca-Florești, a efectuat o acțiune de inspectare pe malul fluviului Nistru, prin satele din raionul Florești Detalii >>>Fluviul Nistru cu locurile sale pitorești

[20.05.2016]    Pe data de 20 mai, Directorul Serviciului Piscicol - Vlad Ungurean și Inspecția Piscicolă sectorul Șoldănești-Rezina, au efectuat o inspectare în lacul de acumulare Dubăsari, pe sectorul cuprins între satele Lopatna, r-nul Orhei și s. Lalova, r-nul Rezina

Detalii >>>Încălcarea regulilor de pescuit și protecție a resurselor acvatice

[20.05.2016]    12 procese-verbale au fost întocmite de către inspectorii aparatului central al Serviciului Piscicol pe data de 20 mai 2016, în urma unei inspectări pe sectorul fluviului Nistru cuprins între satele Delacău și Telița, r-nul Anenii Noi și s. Dubăsarii Vechi r-nul Criuleni.

Detalii >>>Diving cu iz de braconaj

[18-19.05.2016]    Diving-ul sau scufundările subacvatice atrag din ce în ce mai mulți amatori ai acestui gen de activitate în apele Republicii Moldova. Deși lipsește un cadrul legal intern de reglementare al scufundărilor subacvatice în apele naturale, mai multe organizații desfășoară cursuri de instruire în conformitate cu standardele internaționale. Mulți dintre pasionații de scufundări, fără a deține un document eliberat de aceste organizații se aventurează în apele naturale ale Republicii Moldova, în special zona lacului de acumulare Dubăsari și Nistru inferior. Printre pasionați se enumeră și braconierii, care profitând de plăcerea de a face diving, capturează și diferite specii de organisme acvatice, cu sau fără utilizarea uneltelor interzise de pescuit.

Detalii >>>Acțiuni de intimidare a reprezentanților instituțiilor de stat cu drept de inspectare și control în preajma satului Văratic

[15.05.2016]    Pe data de 15 mai 2016, în timpul unei acțiuni de inspectare pe lacul de acumulare Costești-Stânca, privind combaterea braconajului piscicol și de cercetare a împrejurimilor, la care au participat reprezentanți ai Serviciul Piscicol, Poliția de Frontieră, Inspectoratul de Poliție al raionului Rîșcani, Președintele raionului Rîșcani și un reprezentant al Guvernului, a avut loc o acțiune de intimidare de către cetățenii satului Văratic, raionului Rîșcani.

Detalii >>>Acțiuni de inspectare în fl. Nistru și lacul de acumulare Dubăsari

[28-30.04.2016]    În perioada 28-30.04.2016, angajații aparatului central al Serviciului Piscicol, în comun cu Inspecția Piscicolă sectorul Căușeni-Ștefan Vodă, Orhei-Criuleni și Șoldănești - Rezina au efectuat acțiuni de inspectare în fluviul Nistru și lacul de acumulare Dubăsari.

Detalii >>>Acțiuni de inspectare în fl. Nistru inferior

[11.05.2016] 


   Pe data de 11 mai 2016, angajații aparatului central al Serviciului Piscicol, în comun cu Inspecția Piscicolă sectorul Orhei-Criuleni, au efectuat acțiuni de inspectare în fluviul Nistru sectorul cuprins între satele Șerpeni și Telița, r-nul Anenii Noi.

Detalii >>>Ședința de evaluare a activității inspectorilor pentru luna aprilie 2016

[11.05.2016] 


   În conformitate cu Ordinul Directorului Serviciului Piscicol – Vlad UNGUREAN, nr. 35 din 06.05.2016, la data de 11 mai 2016 a avut loc şedinţa de prezentare a rapoartelor de activitate a inspectorilor Serviciului Piscicol pentru luna aprilie 2016.


   Astfel, pe parcursul lunii aprilie, inspectorii Serviciului au întocmit 156 procese verbale. De la persoanele contraveniente au fost ridicate 7 unelte de pescuit, iar fără persoane culpabile s-au ridicat 113 plase monofilament, inspectorii au mai depistat și ridicat o undiță electrică, 3 bărci și alte 108 alte obiecte utilizate pentru practicarea pescuitului ilicit. Mărimea totală a amenzilor aplicate a constituit 599000 lei. Contravenienților le-au fost lăsate contra plată 91 kg de pește pescuit ilicit, iar 92 kg de pești au fost eliberați în stare vie, spre comercializare au fost predate 326 kg de pește. Prejudiciul calculat și aplicat persoanelor contraveniente a constituit 14568 lei.


  În conformitate cu Dispoziția Directorului Serviciului Piscicol nr. 42-P din 07.04.2016, pe parcursul lunii aprilie, Inspecțiile Piscicole desconcentrate în teritoriu au organizat și au desfășurat 14 acțiuni de salubrizare a zonelor și fâșiilor de protecţie a apelor râurilor şi bazinelor de apă, din raza de competenţă a acestora în comun cu administrațiile publice locale, a gimnaziilor, liceelor și școlilor profesionale.


  În final, inspectorilor le-a fost solicitată intensificarea măsurilor de control cu privire la respectarea regulilor de protecție a resurselor biologice acvatice în perioada de prohibiție a pescuitului (aprobată prin ordinul Ministrului Mediului nr. 42 din 25 martie 2016).

Directorul Serviciului Piscicol - Vlad UNGUREAN, a participat la emisiunea Realitatea Azi


[03.05.2016] 

Sursa: www.realitatea.mdOrdinul Ministerului Mediului al Republicii Moldova


Ordinul nr. 61 din 29.04.2016 "Cu privire la prohibiția pescuitului scrumbiei"Undiță electrică depistată de Inspecția Piscicolă Soroca-Florești

[27.04.2016]    Pe data de 27 aprilie 2016, Inspecția Piscicolă sectorul Soroca-Florești a depistat, în preajma satului Nimereuca, r-nul Soroca 2 persoane care pescuiau cu o undiță electrică.

Detalii >>>


Serviciul Piscicol și Poliția de Frontieră
Acțiuni comune de combatere a braconajului piscicol

[16-22.04.2016]    Pe parcursul unei săptămâni, în perioada 16 – 22 aprilie 2016, Serviciul Piscicol al Ministerului Mediului și Poliția de Frontieră în cadrul operațiunii de frontieră ,,TRITON”, au desfășurat acțiuni comune de combatere a braconajului piscicol în bazinele acvatice piscicole naturale în perioada de prohibiție.

Detalii >>>


Acțiuni de salubrizare organizate de către angajații Serviciului Piscicol

[18-26.04.2016]    În perioada 18-26 aprilie 2016, în conformitate cu Dispoziția Directorului Serviciului Piscicol nr. 42-P, cu privire la organizarea activităților de salubrizare a zonelor şi fâșiilor de protecţie a apelor râurilor şi bazinelor de apă, Inspecțiile Piscicole deconcentrate în teritoriu au organizat și desfășurat acțiuni de salubrizare.

Detalii >>>


Acțiuni de combatere a spălării neautorizate pe malul râului Bîc

[21.04.2016] 
   Pe data de 21 aprilie 2016, inspectorii din cadrul aparatului central al Serviciul Piscicol, în comun cu Inspectoratul Ecologic de Stat, au efectuat acțiuni de inspectare pe malul râului Bîc, în scopul combaterii spălării neautorizate a autovehiculelor

Detalii >>>


Acțiuni de inspectare în lacul de acumulare Dubăsari

[19-20.04.2016]    Pe data de 19 și 20 aprilie 2016, inspectorii din cadrul aparatului central al Serviciul Piscicol în comun cu Inspecția Piscicolă sectorul Orhei - Criuleni au efectuat acțiuni de inspectare în lacul de acumulare Dubăsari pe sectorul cuprins între satele Molovata și Oxentea, r-nul Dubăsari

Detalii >>>


Demontarea gardurilor improvizate de pe râul Răut

[19.04.2016]    Pe data de 19 aprilie 2016, inspectorii Serviciul Piscicol și Inspectoratului Ecologic de Stat, dar și cu participarea Ministrului Mediului Valeriu Munteanu, au întreprins acțiuni de demontare a gardurilor improvizate de pe râul Răut în preajma satelor Bălășești, Jevreni și Lunca Ohrincea, în zona limitativ teritorială a raioanelor Criuleni și Dubăsari.

Detalii >>>


Acțiuni de salubrizare organizate de către angajații Serviciului Piscicol

[18.04.2016]    De la începutul lunii aprilie 2016, în conformitate cu Dispoziția Directorului Serviciului Piscicol nr. 42-P, cu privire la organizarea activităților de salubrizare a zonelor şi fâșiilor de protecţie a apelor râurilor şi bazinelor de apă, Inspecțiile Piscicole deconcentrate în teritoriu au organizat și desfășurat acțiuni de salubrizare

Detalii >>>


Acțiuni de salubrizare în zonele și fâșiile de protecție a apelor râurilor și bazinelor de apăȘedința de evaluare a activității inspectorilor pentru trimestrul I, a. 2016

[05.04.2016] 


   În conformitate cu Ordinul Directorului Serviciului Piscicol nr. 20 din 30.03.2016, la data de 05 aprilie 2016 a avut loc şedinţa de prezentare a dării de seamă a inspectorilor Serviciului Piscicol pentru luna martie și trimestrul I 2016, dar și planificarea activității în perioade de prohibiție a pescuitului.


   În cadrul ședinței, s-a pus accentul în special pe acțiunile necesare de a fi întreprinse perioada de prohibiție a pescuitului în bazinele acvatice naturale. Astfel, inspectorii Serviciului Piscicol împreună cu alte structuri de inspectare ale statului vor întreprinde regulat măsuri de protecție a resurselor piscicole. A fost abordată și o problemă ce se referă la colaborarea Serviciului Piscicol cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor privind eliberarea Certificatul sanitar-veterinar pentru loturile de pești ridicate de inspectorii Serviciului.


  În luna aprilie 2016 de către inspectorii Serviciului vor fi organizate și desfășurate acțiuni de salubrizare a fâșiilor de protecție a râurilor și lacurilor.


  În final, conform dispoziției Directorului Serviciului Piscicol Vlad UNGUREAN nr. 41-D din 04.04.2016, pe lacul de acumulare Dubăsari a fost organizată și desfășurată o operațiune amplă de inspectare în scopul supravegherii de stat privind respectarea legislaţiei cu privire la protecţia resurselor biologice acvatice și combaterea braconajului piscicol.


  Indicatorii de activitate ai Direcției inspectare şi protecţie a resurselor biologice acvatice pentru perioada lunii martie 2016 (primul trimestru 2016)


Prohibiția pescuitului 2016


  Conform ordinului nr. 42 din 25 martie 2016 aprobat de către Ministrul Mediului în temeiul art.36 și art. 40 alin. (2) a Legii nr. 149-XVI din 08 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura, se stabilesc următoarele perioade de prohibiție pentru pescuitul sportiv și de amator al tuturor speciilor de pești și pentru dobândirea moluștelor, crustaceelor și altor organisme acvatice în obiectivele acvatice piscicole naturale din Republica Moldova:


  1) timp de 70 de zile consecutive, de la 1 aprilie până la 09 iunie inclusiv:

    a) în bălțile Manta și afluenții de stânga a râului Prut;
    b) în fluviul Nistru pe sectorul de la satul Naslavcea până la orașul Camenca;
    c) în lacul de acumulare Dubăsari;
    d) în fluviul Nistru pe sectorul de la barajul Centralei Hidroelectrice Dubăsari până la satul Palanca și în brațul Turunciuc;
    e) în obiectivele acvatice piscicole, altele decât cele atribuite pentru activității în domeniul pisciculturii, cu excepția măsurilor tehnologice piscicole.


  2) timp de 60 de zile consecutive, de la 10 aprilie până la 8 iunie inclusiv:

    a) în râul Prut de la intersecția lui cu frontiera de nord a Republicii Moldova cu Ucraina până la satul Tețcani, r-nul Briceni;
    b) în lacul de acumulare Costești - Stânca;
    c) în râul Prut pe sectorul de la barajul nodului hidrotehnic Costești - Stânca până la satul Giurgiulești, r-nul Cahul.


  3) în lacul de acumulare Cuciurgan, de la 26 martie până la 31 mai inclusiv.


  4) Controlul asupra respectării perioadei de prohibiție se pune în sarcina Serviciului Piscicol (dl Vlad Ungureanu).


Ordinul nr. 42 din 25 martie 2016 "Cu privire la stabilirea perioadei de prohibiție în obiectivele acvatice piscicole naturale pentru anul 2016"

Pescuit cu jupuitorul la Soroca

[16.04.2016]    Pe data de 16 aprilie 2016, Inspecția Piscicolă sectorul Soroca-Florești a efectuat acțiuni de inspectare în fluviul Nistru, în apropiere de orașul Soroca.

Detalii >>>


Acțiuni de inspectare în raionul Ștefan Vodă

[14-15.04.2016]    Pe data de 14 și 15 aprilie 2016, angajații aparatului central al Serviciului Piscicol în comun cu Inspecția Piscicolă sectorul Cășeni-Ștefan Vodă au efectuat acțiuni de inspectare în fluviul Nistru, sectorul cuprins între satele Talmaza și Palanca, r-nul Ștefan Vodă.

Detalii >>>


Acțiuni de inspectare în lacul de acumulare Dubăsari

[14.04.2016]    Pe data de 14 aprilie 2016, Inspecția Piscicolă sectorul Orhei-Criuleni a efectuat acțiuni de inspectare în lacul de acumulare Dubăsari, sectorul cuprins între satele Oxentea și Holercani, r-nul Dubăsari

Detalii >>>


Acțiuni de inspectare în raionul Ștefan Vodă

[07-09.04.2016]    În perioada 07-09 aprilie 2016, în baza dispoziției Directorului Serviciului Piscicol Vlad UNGUREAN nr. 43-D din 07.04.2016, inspectorii din cadrul aparatului central al Serviciului, în comun cu Inspecția Piscicolă sectorul Căușeni-Ștefan Vodă au întreprins acțiuni de inspectare pe sectorul inferior al fl. Nistru de la satul Talmaza, până la satul Palanca, r-nul Ștefan Vodă.

Detalii >>>


Acțiuni ample de inspectare pe lacul de acumulare Dubăsari

[05-06.04.2016]    Pe data de 5 și 6 aprilie 2016, în baza dispoziției Directorului Serviciului Piscicol Vlad UNGUREAN nr. 41-D din 04.04.2016, pe lacul de acumulare Dubăsari a fost organizată și desfășurată o operațiune amplă de inspectare în scopul supravegherii de stat privind respectarea legislaţiei cu privire la protecţia resurselor biologice acvatice și combaterea braconajului în bazinele acvatice naturale protejate de stat.

Detalii >>>


Acțiuni de inspectare pe fluviul Nistru

[02.04.2016]    Pe 2 aprilie curent, Directorul Serviciului Piscicol Vlad UNGUREAN împreună cu Inspecțiile Piscicole Orhei-Criuleni, Căușeni-Ștefan Vodă, au efectuat inspectări pe malul fluviului Nistru în raioanele Ștefan Vodă, Criuleni, Dubăsari, or. Vadul lui Vodă.

Detalii >>>


Acțiuni repetate de inspectare pe lacul Beleu

[31.03.2016] VIDEO: Ciortani și un cufundac eliberați de către Viceministrul Mediului


   Pe data de 31 martie 2016, pe lacul Beleu și zona inundabilă din împrejurimile sale a fost organizată o razie comună a Serviciului Piscicol, Inspectoratul Ecologic de Stat și reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne - IGP și Brigada de poliţie cu destinaţie specială "Fulger"

Detalii >>>


Inspectare în preajma satului Molovata r-n Dubăsari

[30.03.2016] 
   În dimineața zilei de 30 martie 2016, directorul Serviciului Piscicol de Stat în comun cu inspectorii din cadrul aparatului central al Serviciului și inspecția piscicolă Orhei-Criuleni, au efectuat o inspectare în lacul de acumulare Dubăsari, s. Molovata.

Detalii >>>


Undiță electrică în s. Cerlina, r-nul Soroca

[29.03.2016]    Pe data de 29 martie 2016, în jurul orei 05:00, Inspecția Piscicolă sectorul Soroca – Florești a depistat și documentat un caz de braconaj piscicol cu utilizarea undiței electrice în s. Cerlina, r-nul Soroca.

Detalii >>>


Acțiuni de inspectare în fluviul Nistru

[29.03.2016]    Pe data de 29 martie 2016, în baza dispoziției directorului Serviciului Piscicol nr. 39-D din 29.03.2016, angajații aparatului central în comun cu Inspecția Piscicolă sectorul Criuleni – Orhei și un reprezentant al Sectorului de Poliție Nr. 2 (Coșnița), au efectuat acțiuni de inspectare în fluviul Nistru, în preajma satelor Pohrebea și Coșnița, r-nul Dubăsari.

Detalii >>>


Acțiuni de inspectare în lacul de acumulare Costești-Stânca

[25-26.03.2016] 
   Pe data de 25 și 26 martie 2016, în baza dispoziției directorului Serviciului Piscicol nr. 37-D din 25.03.2016, angajații aparatului central în comun cu Inspecția Piscicolă sectorul Rîșcani – Glodeni au efectuat acțiuni de inspectare în lacul de acumulare Costești-Stânca, în preajma satelor Dumeni, Văratic, Duruitoarea și barajul Hidrocentralei, r-nul Rîșcani

Detalii >>>


Acțiuni de inspectare în lacul de acumulare Dubăsari

[22-23.03.2016]    Pe data de 22 și 23 martie 2016, Inspecția Piscicolă sectorul Șoldănești – Rezina în comun cu un reprezentant al societății civile, a efectuat acțiuni de inspectare în extravilanul satului Lalova-Saharna, r-nul Rezina.

Detalii >>>


Acțiuni de inspectare în rezervația științifică „Prutul de Jos”

[18.03.2016] VIDEO: Inspectori agresați pe lacul Beleu


   În perioada 18 martie 2016, în baza dispoziţiei directorului Serviciului Piscicol, de către angajaţii aparatului central al Serviciului în comun cu Inspectoratul Ecologic de Stat au fost efectuate acţiuni de inspectare în rezervația științifică „Prutul de Jos”, în extravilanul satului Slobozia Mare, r-nul Cahul.

Detalii >>>


Acțiuni de inspectare în fluviul Nistru

[16-17.03.2016] 
   În perioada 16-17 martie 2016, în baza dispoziţiei directorului Serviciului Piscicol cu nr. 34-D din 16.03.2016, de către angajaţii aparatului central al Serviciului în comun cu Inspecțiile Piscicole Șoldănești - Rezina și Orhei-Criuleni au fost efectuate acţiuni de protecţie a resurselor biologice acvatice în fl. Nistru în preajma satului Ustia, r-nul Dubăsari și pe lacul de acumulare Dubăsari, sectorul dintre satele Lopatna şi Vîşcăuţi raionul Orhei.

Detalii >>>


Acțiuni de inspectare în fluviul Nistru

[12-14.03.2016]    În perioada 12-14 martie 2016, în baza dispoziţiei directorului Serviciului Piscicol cu nr. 31-D din 12.03.2016 de către angajaţii aparatului central al Serviciului în colaborare cu Inspecția Piscicolă Șoldănești - Rezina, au fost efectuate acţiuni de protecţie a resurselor biologice acvatice în fl. Nistru, lacul de acumulare Dubăsari, sectorul dintre satele Lopatna şi Vîşcăuţi raionul Orhei.

Detalii >>>


Acțiuni de inspectare în râul Prut

[12.03.2016]    Pe data de 12.03.2016, Inspecția Piscicolă sectorul Fălești - Ungheni a efectuat acțiuni de inspectare în sectorul râului Prut cuprins între s. Măcărești - s. Frăsinești, r-nul Ungheni și or. Ungheni.

Detalii >>>


Acțiuni de inspectare în fluviul Nistru

[09-10.03.2016]    În perioada 09-10.03.2016, Inspecția Piscicolă sectorul Șoldănești - Rezina a efectuat acțiuni de inspectare în sectorul fluviului Nistru cuprins între satele Jora de Sus, r-nul Orhei și satul Buciușca, r-nul Rezina.

Detalii >>>


Acțiuni de protecţie a resurselor biologice acvatice în l. a. Dubăsari

[06-07.03.2016] 
   În perioada 06-07 martie 2016, în baza dispoziţiei directorului Serviciului Piscicol cu nr. 29-D din 04.03.2016, de către angajaţii aparatului central al Serviciului în colaborare cu Inspecția Piscicolă Orhei-Criuleni au fost efectuate acţiuni de protecţie a resurselor biologice acvatice în fl. Nistru, lacul de acumulare Dubăsari, sectorul dintre satele Holercani şi Oxentea raionul Dubăsari.

Detalii >>>Acțiuni de curățire a plaselor din albia lacului de acumulare Dubăsari

[02.03.2016] 
   Pe data de 2 martie, în baza indicației Ministrului Mediului Valeriu Munteanu și a dispoziției Directorului Serviciului Piscicol Vlad Ungurean, angajații aparatului central al Serviciului în colaborare cu inspectorii tuturor sectoarelor de protecție piscicolă, au întreprins acțiuni de inspectare în scopul depistării și contracarării cazurilor de braconaj piscicol pe fluviul Nistru, segmentul dintre barajul Hidrocentralei Dubăsari (s. Holercani, r-nul Dubăsari – s. Vîşcăuţi r-nul Orhei).

Detalii - Sursa: Ministerul Mediului >>>Cel puțin o tonă de pește comercializat fără acte necesare

[28.02.2016] 

   Pe data de 28.02.2016, inspectorii din cadrul Serviciului Piscicol, în comun cu Inspecțiile Piscicole Leova-Cantemir și Nisporeni-Hâncești, au efectuat un control în piața din orașul Ungheni.

Detalii >>>Braconaj cu utilizarea undiței electrice în preajma satului Speia

[26.02.2016]    Pe data de 26.02.2016, inspectorii Serviciului Piscicol au depistat și documentat un caz de braconaj piscicol cu folosirea undiței electrice în preajma satului Speia, r-nul Anenii Noi.

Detalii >>>Acțiuni de inspectare în raionul Soroca

[25.02.2016]    Pe data de 25.02.2016, inspectorii Serviciului Piscicol au efectuat un control inopinat la piața din or. Soroca în scopul depistării și documentării încălcărilor privind comercializarea peștelui viu.

Detalii >>>Acțiuni de inspectare în lacul de acumulare Dubăsari

[24.02.2016] 
   Pe data de 24.02.2016, angajaţii Serviciului Piscicol au întreprins acțiuni de inspectare în scopul depistării și contracarării cazurilor de braconaj piscicol în lacul de acumulare Dubăsari, sectorul cuprins între satele Holercani și Oxentea, r-nul Dubăsari. Detalii >>>Întrunire de lucru la București privind problema lucrărilor în albia râului Prut  La 19 februarie 2016, în București, a avut loc întâlnirea delegațiilor din România și Republica Moldova în cadrul Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării, semnat la 28 iunie 2010.

   Delegația din Republica Moldova a fost constituită din:
     - Andrian Delinschi, viceministrul al mediului;
     - Valeriu Nani, șef adjunct al IES;
     - Andrei Juraveli, director al AGRM;
     - Arcadie Călăraș, director al Agenției „Apele Moldovei”;
     - Vlad Ungurean, director al Serviciului Piscicol.

   Pe ordinea de zi au fost stabilite două obiective:
     1. Problema lucrărilor de regularizare/decolmatare/reprofilare a albiei râului Prut, inclusiv
     convenirea documentațiilor tehnice ale acestora;
     2. Diverse.

  Recent, autoritățile române au înaintat un proiect de execuție a lucrărilor în albia râului Prut în scopul îmbunătățirii regimului de scurgere a apelor și întreținerea malurilor, la care partea moldovenească a refuzat să coordoneze aceste lucrări pe fonul degradării stării resurselor biologice acvatice, acest fapt a constituit motiv principal în scopul organizării acestei întrevederi.

arată mai mult...


Cazuri extreme de braconaj

[18-19.02.2016]    În perioada 18-20.02.2016, angajaţii Serviciului Piscicol au întreprins acțiuni de inspectare în scopul depistării și contracarării cazurilor braconaj piscicol în toate sectoarele de protecție piscicolă. Detalii >>>Acțiuni de inspectare în lacul de acumulare Dubăsari

[14-15.02.2016]    În perioada 14-15.02.2016, angajaţii Serviciului Piscicol au întreprins acțiuni de inspectare în scopul depistării și contracarării cazurilor braconaj piscicol în lacul de acumulare Dubăsari, sectorul cuprins între satele Oxentea, r-nul Dubăsari și Lalova, r-nul Rezina. Detalii >>>Acțiuni de inspectare în lacul de acumulare Dubăsari

[11-12.02.2016] 

   În perioada 11-12.02.2016, angajaţii Serviciului Piscicol au întreprins acțiuni de inspectare în scopul depistării și contracarării cazurilor braconaj piscicol în lacul de acumulare Dubăsari, sectorul cuprins între satele Jora de Jos și Lopatna, r-nul Orhei. Detalii >>>Acțiuni de protecţie a resurselor biologice acvatice în fl. Nistru

[05-07.02.2016]    În perioada 05-07 februarie 2016, angajaţii Serviciului Piscicol au întreprins acțiuni de protecţie a resurselor biologice acvatice în fl. Nistru, sectorul dintre or. Vadul lui Vodă și satul Doroțcaia, r-nul Dubăsari. Detalii >>>Pescuitul electric pune în pericol fauna din bazinele acvatice ale țării

[05.02.2016] 


   Directorul Serviciului Piscicol, Vlad Ungurean a participat în cadrul emisiunii „Dialog” de la postul de televiziune Agro TV Moldova. Detalii >>>Vânătoare subacvatică în fluviul Nistru

[03.02.2016]    În noaptea de 02-03 februarie 2016, angajaţii Serviciului Piscicol au întreprins acțiuni de inspectare în scopul depistării și contracarării cazurilor de braconaj piscicol în fluviul Nistru, sectorul orașului Criuleni. Detalii >>>Acțiuni de verificare a comercianților și a pescarilor sportivi-amatori

[30-31.01.2016]    În perioada 30-31.01.2016, angajaţii Serviciului Piscicol au întreprins acțiuni de inspectare în scopul depistării și contracarării cazurilor de comercializare a peștelui viu fără acte de proveniență și fără certificat sanitar veterinar, precum și acțiuni de verificare a pescarilor care practică pescuitul sportiv și amator în fluviul Nistru. Detalii >>>Acțiuni de inspectare în fluviul Nistru și râul Prut

[28.01.2016]    În perioada 27-28 ianuarie 2016, de către angajaţii aparatului central al Serviciului în colaborare cu Inspecţiile Piscicole desconcentrate în teritoriu au fost efectuate acţiuni de protecţie a resurselor biologice acvatice în fl. Nistru, lacul de acumulare Dubăsari (sectorul dintre satul Oxentea şi satul Molovata, raionul Dubăsari) şi pe r. Prut, lacul de acumulare Costeşti-Stînca (sectorul dintre oraşul Costeşti şi satul Văratic, raionul Rîşcani) şi (sectorul dintre satul Giurgiuleşti raionul Cahul şi satul Sîrma raionul Leova). Detalii >>>Comercializare ilegală de pește în municipiul Chișinău

[26.01.2016]    La data de 26.01.2016, angajaţii Serviciului Piscicol au efectuat o inspectare în raza municipiului Chișinău în scopul depistării și contracarării cazurilor de comercializare a peștelui viu fără acte de proveniență și fără certificat sanitar veterinar. Detalii >>>Comercializare ilegală de pește în raionul Ungheni

[24.01.2016]    La data de 24.01.2016, Inspecția Piscicolă sectorul Leova-Cantemir a efectuată o inspectare în raza raionului Ungheni în scopul depistării și contracarării cazurilor de comercializare a peștelui viu fără acte de proveniență și fără certificat sanitar veterinar Detalii >>>Acțiuni de inspectare în sectorul Orhei-Criuleni

[21-22.01.2016]    În perioada 21-22 ianuarie 2016, de către angajaţii Serviciului Piscicol a fost efectuată o inspectare privind combaterea braconajului, încălcarea regulilor de protecţie a resurselor biologice acvatice şi a regulilor de pescuit pe fl. Nistru sectorul de protecţie a resurselor biologice acvatice Orhei-Criuleni. Detalii >>>Acțiuni de inspectare în sectorul Soroca-Florești

[19.01.2016]    La data de 19 ianuarie 2016, angajaţii aparatului central al Serviciului Piscicol în colaborare cu inspectorul sectorului de protecţie Soroca-Floreşti au fost efectuate acţiuni de protecţie a resurselor biologice acvatice în fl. Nistru Detalii >>>Pescuit electric în fluviul Nistru

[13.01.2016]    În noaptea de 12 spre 13 ianuarie 2016, de către angajaţii aparatului central al Serviciului, în colaborare cu inspectorul sectorului de protecţie a resurselor biologice acvatice Orhei-Criuleni sa efectuat un control privind combaterea braconajului, încălcarea regulilor de protecţie a resurselor biologice acvatice şi a regulilor de pescuit pe fl. Nistru Detalii >>>


Acțiuni repetate de inspectare în lacul de acumulare Costești-Stânca

[10.01.2016]    La data de 10 ianuarie 2016, de către angajaţii aparatului central al Serviciului a fost efectuat un control inopinat al activităţii inspectorilor sectorului de protecţie a resurselor biologice acvatice Rîşcani-Glodeni Detalii >>>


Acțiuni de inspectare în lacul de acumulare Costești-Stânca

[06.01.2016]    La data de 06 ianuarie 2016, de către angajaţii aparatului central al Serviciului Piscicol în colaborare cu inspectorii sectorului de protecţie a resurselor biologice acvatice Rîşcani-Glodeni au fost efectuate acţiuni de protecţie a resurselor biologice acvatice în lacul de acumulare Costeşti-Stînca. Detalii >>>


Acțiuni de inspectare în lacul de acumulare Dubăsari

[29.12.2015]    În noaptea de 28 spre 29 decembrie 2015 de către angajaţii aparatului central al Serviciului în colaborare cu inspectorii sectorului de protecţie a resurselor biologice acvatice Orhei-Criuleni au fost efectuate acţiuni de protecţie a resurselor biologice acvatice în lacul de acumulare Dubăsari Detalii >>>


Inspectare privind combaterea braconajului

[24.12.2015]    La 23 decembrie 2015 de către angajaţii Serviciului Piscicol a fost efectuată o inspectare privind combaterea braconajului, încălcarea regulilor de protecţie a resurselor biologice acvatice şi a regulilor de pescuit pe fl. Nistru sectorul de protecţie a resurselor biologice acvatice Căuşeni-Ştefan Vodă, sectorul dintre satele Talmaza şi Purcari din r-n Ştefan-Vodă. Detalii >>>


Raid privind combaterea braconajului

[24.12.2015]    În noaptea de 19 spre 20 decembrie 2015 de către angajaţii Serviciului Piscicol cu drept de inspecţie a fost efectuat un raid privind combaterea braconajului, încălcarea regulilor de protecţie a resurselor biologice acvatice şi a regulilor de pescuit în lacul de acumulare Dubăsari, sectorul dintre satul Molovata r-n Dubăsari şi satul Vîşcăuţi r-n Orhei. Detalii >>>


Raidurile sistematice au un efect benefic asupra mediului

[18.12.2015] 
Sursa: Inspectoratul Ecologic de Stat   La 16-17 decembrie 2015, a avut loc o inspectare ecologică pe rîul Prut şi totodată şi a sediilor Serviciului Piscicol amplasate în zona satelor Cuconeşti şi Costeşti împreuna cu viceministrul mediului Adrian Delinschi şi noul şef al Serviului Pisciol, Vlad Ungurean. Detalii >>>


Acţiuni de protecţie a resurselor biologice acvatice în lacul de acumulare Dubăsari

[18.12.2015]

   La data de 16.12.2015 Serviciul Piscicol în colaborare cu inspectoratul de poliţie Dubăsari a efectuat acţiuni de protecţie a resurselor biologice acvatice în lacul de acumulare Dubăsari. Detalii >>>


Acțiuni repetate de inspectare în lacul de acumulare Dubăsari

[13.12.2015]

   La data de 13 decembrie 2015, Serviciul Piscicol în colaborare cu Inspectoratul Ecologic de Stat a efectuat acțiuni de protecție a resurselor biologice acvatice în lacul de acumulare Dubăsari. Detalii >>>


Acțiuni de inspectare în lacul de acumulare Costești-Stânca

[10.12.2015]

   La data de 10 decembrie 2015, Serviciul Piscicol în colaborare cu Inspectoratul Ecologic de Stat a efectuat acțiuni de protecție a resurselor biologice acvatice în lacul de acumulare Costești-Stânca. Detalii >>>


Acțiuni de inspectare în preajma satelor Oxentea și Vîșcăuți

[08.12.2015]

   La data de 8 decembrie 2015, alături de viceministrul Mediului dl. Andrian Delinschi, Serviciul Piscicol în colaborare cu Inspecția Ecologică Orhei a efectuat acțiuni de protecție a resurselor biologice acvatice în lacul de acumulare Dubăsari Detalii >>>


Măsuri de protecție a resurselor piscicole în râul Prut

[01.12.2015]

   La date de 1 decembrie 2015, inspectorii Direcției Inspectare, reglementare și autorizare a pescuitului au efectuat acțiuni de inspectare privind depistarea și contracararea cazurilor de braconaj piscicol în raioanele Briceni și Edineț Detalii >>>


Măsuri de protecție a resurselor piscicole în fluviul Nistru

[12-15.11.2-15]

   În perioada 12-15.11.2015 inspectorii Serviciului Piscicol au acțiuni de protecție a resurselor piscicole la sectoarele de protecție a fluviului Nistru: Șoldănești-Rezina,Orhei-Criuleni și Anenii Noi. Detalii >>>


Acțiuni de protecție a resurselor biologice acvatice în râul Prut

[04.11.2015]

   În perioada 03-04.11.2015, Direcția Inspectare, reglementare și autorizare a pescuitului a efectuat acțiuni de inspectare privind depistarea și contracararea cazurilor de braconaj piscicol în r. Prut. Detalii >>>


Acțiune de inspectarea a punctului de comercializare din s. Dubăsarii Vechi

[27.09.2015]

  La data de 27 septembrie curent, personalul cu drept de inspecție din cadrul Serviciului Piscicol al Ministerului Mediului, a desfășurat o inspectare privind respectarea legislației în vigoare în ceea ce privește comercializarea produselor pescuitului și altor organisme acvatice. Detalii >>>


Acțiuni de protecție a resurselor biologice acvatice în fluviul Nistru

[25-27.09.2015]

  La data de 25 septembrie curent, orele 02:45, Direcția Inspectare, Reglementare și Autorizarea Pescuitului din cadrul Serviciului Piscicol a întreprins acțiuni de protecție a resurselor biologice acvatice în preajma satului Dubăsarii Vechi din raionul Criuleni. Detalii >>>


Tentativă de pescuit cu undița electrică

[10.09.2015]

  La data de 10 septembrie 2015, inspecția piscicolă Cahul în colaborare cu Poliția de Frontieră au întreprins acțiuni de protecție a resurselor biologice acvatice în lacul Manta și lacul Beleu. Detalii >>>


Anunț

[25.08.2015]

  Serviciul Piscicol anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor personale de participarea la concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante. Detalii >>>


Acțiuni de protecție a resurselor biologice acvatice


Inspectorii din cadrul Serviciului Piscicol au întreprins acțiuni de protecție a resurselor biologice acvatice în preajma satului Oxentea, raionul Dubăsari și în preajma satului Gura-Bâcului, raionul Anenii Noi. Detalii >>>


Acțiuni de protecție a resurselor biologice acvatice în preajma râului Bîc, orașul Chișinău


  În cursul zilei de 19 august 2015 inspectorii din cadrul Serviciului Piscicol au întreprins acțiuni de protecție a resurselor biologice acvatice în preajma râului Bîc în raza orașului Chișinău, în rezultat a fost depistat un caz de spălare a unui automobil, la fața locului a fost întocmit un proces verbal cu aplicarea unei amenzi de 1000 lei.


  Spălarea mijloacelor de transport auto în apropierea obiectivelor acvatice naturale este interzisă în conformitate cu art. 38 ale legii nr. 149 din 08.06.20016 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura.


Minuta ședinței Grupului Mixt de lucru din 16-17 iulie 2015


  În temeiul Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în râul Prut și în lacul de acumulare Stânca-Costești, semnat la Stânca la 1 august 2003, în perioada 16-17 iulie 2015, la sediul punctului vamal Stânca a avut loc întrevederea grupului mixt de lucru.


  Ședința a fost deschisă și prezidată de către Domnul Marian Chiriac, Președinte (Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură), urmând cuvintele de salut și introducere ale Domnului Dragoș Cimpoieș Viceministrul Mediului al Republicii Moldova și ale președintelui grupului mixt de lucru din partea Republicii Moldova Domnul Iurie Ursu Directorul Serviciului Piscicol al Ministerului Mediului.

arată mai mult...


Expediția anti-braconaj piscicol consacrată Zilei Nistrului


  Conform Hotărârii Parlamentului Nr. 433 din 26.12.1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova, în ultima zi de duminică a lunii mai este celebrată Ziua Nistrului. În acest sens, Serviciul Piscicol, ca organ specializat al autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului (Ministerului Mediului), cu ocazia sărbătorii naționale a Zilei Nistrului a participat activ la expediția consacrată acestei minunate sărbători organizând și efectuând acțiuni ce au ca scop combaterea braconajului piscicol în aval de barajul hidrocentralei Dubăsari, până la satul Palanca.


  S-a organizat raiduri anti-braconaj piscicol și de monitorizare atât pe apă, cât și pe uscat. Au fost verificați pescarii care practică pescuitul industria/comercial în sectorul Nistru inferior. O altă responsabilitate a inspectorilor care au participa în cadrul evenimentului a fost cea de depistare a cazurilor de pompare ilegală a apei din fluviu și de observații asupra stării ecologice (prezența deșeurilor, poluarea apei, scurgeri de ape uzate, spălarea autovehiculelor, etc.). În rezultatul măsurilor efectuate au fost depistate și documentate 16 contravenții, fiind încheiate 15 procese-verbale contravenționale în baza art. 109 alin (3), 110 alin (2) şi 114 alin. (1) Cod contravențional. Persoanelor culpabile le-au fost aplicate amenzi în sumă de 4800 lei, prejudicial cauzat resurselor biologice acvatice constituie 735 lei. De asemenea în cadrul raidului anti-braconaj au fost ridicate 14 plase din mono-filament și 9 kg pește pescuit ilicit care a fost eliberat în fluviul Nistru în stare vie.


   Pe lângă acestea, în scopul prevenirii încălcărilor ulterioare a legislației de către persoanele care practică pescuitul în obiectivele acvatice piscicole naturale, inspectorii au informat cetățenii cu privire la necesitatea respectării legislației în vigoare și de a acorda o deosebită atenție stării ecologice a Nistrului.Prohibiţia pescuitului Scrumbiei de Dunăre (Alosa Immaculata)În scopul reglementării pescuitului Scrumbiei de Dunăre (Alosa immaculata) în perioada migrării în masă şi menţinerii potenţialului reproductiv şi efectivului acestei specii în fluviul Nistru inferior (de la barajul Centralei Hidroelectrice Dubăsari pînă la satul Palanca și în brațul Turunciuc), respectării prevederilor art. 36 și art. 40, alin.(2), pct. (1), lit.(f) al Legii nr.149 din 08.06.2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura, ținând cont de propunerile Institutului de Zoologie al A.Ș.M., Ministerul Mediului al Republicii Moldova, la propunerile Serviciul Piscicol a stabilit prin ordinul Nr. 51 din 13 mai 2015, perioada de prohibiţie a pescuitului Scrumbiei de Dunăre, timp de 10 zile consecutive, de la 16 mai pînă la 25 mai 2015.


După expirarea perioadei specificate, persoanelor autorizate pentru pescuitul sportiv şi de amator, se va permite pescuitul scrumbiei cu folosirea sculelor permise pentru pescuitul sportiv şi de amator.


Beneficiarilor de cote pentru pescuitul industrial/comercial în fluviul Nistru inferior (deţinători ai autorizaţiei de atribuire a cotei pentru pescuitul industrial/comercial), se va permite pescuitul scrumbiei cu folosirea a cel mult una plasă plutitoare (cu dimensiunile ochiului de ø32x32mm sau ø36x36mm), pentru fiecare cotă atribuită pentru pescuitul industrial/comercial. La pescuitul scrumbiei se va interzice instalarea şi folosirea plaselor (avelor) fixe. 


26.03.2015

Prohibiția pescuitului în anul 2015


  În conformitate cu ordinul Nr. 27 din 26 martie 2015, emis de către Ministerul Mediului, se stabilesc următoarele perioade de prohibiție pentru pescuitul industrial/ comercial, sportiv și de amator al tuturor speciilor de pești și pentru dobândirea moluștelor, crustaceelor și altor organism acvatice din bazinele acvatice piscicole naturale din Republica Moldova:


Timp de 90 de zile consecutive, de la 01 aprilie până la 29 iunie inclusiv:

   a) în bălțile Manta și afluenții de stânga a râului Prut;
   b) în fluviul Nistru, pe sectorul de la satul Naslavcea până la orașul Camenca;
   c) în lacul de acumulare Dubăsari;
   d) în fluvial Nistru pe sectorul de la barajul Centralei Hidroelectrice Dubăsari până la satul Palanca și în brațul Turunciuc;
   e) în obiectivele acvatice piscicole, altele decât cele atribuite pentru activități în domeniul pisciculturii, cu excepția măsurilor tehnologice piscicole.

arată mai mult...


26.02.2015

Vizită de lucru a Ministrului Mediului, dl. Sergiu Palihovici la sediul Serviciului Piscicol


 La 25 februarie curent, Ministrul Mediului, domnul Sergiu Palihovici împreună cu viceministrul, domnul Lazăr Chirică, au efectuat o vizită de lucru la sediul Serviciului Piscicol, unde s-au întîlnit cu angajaţii acestei subdiviziuni. În cadrul întîlnirii, Directorul Serviciului dl Iurie Ursu, a făcut o prezentare generală a Serviciului, a inspectorilor Inspecţiilor Piscicole desconcentrate în teritoriul Republicii Moldova, precum şi a activităţii acestora în domeniul protecţiei resurselor biologice acvatice şi în deosebi a fondului piscicol din bazinele acvatice naturale ale Republicii Moldova.


  Luînd în consideraţie importanţa problemelor protecţiei mediului şi utilizării raţionale a resurselor piscicole, recunoscînd responsabilitatea asigurării unei securităţi ecologice pentru cetăţenii Republicii Moldova, menţinerea potenţialului şi diversităţii biologice în bazinele acvatice piscicole naturale ale statului, domnul Ministru Sergiu Palihovici, a menţionat faptul, că în anul 2015, obiectivele principale în domeniul de activitate, care necesită o abordare la nivel de Minister al Mediului şi Guvern, vor fi următoarele:

arată mai mult...


15.01.2015
Notă informativă privind activitatea Direcţiei inspectare, reglementare şi autorizarea pescuitului pentru perioada anului 2014

   În conformitate cu măsurile Planului de activitate, în perioada de activitate a anului 2014, angajaţii Direcţiei au organizat şi au efectuat 332 razii ( respectiv 57 razii cu subdivinile MM, 94 razii cu subdiviziunile MAI, 137 razii cu Poliţia de Frontieră şi 44 razii cu autorităţile publice locale) şi 2298 ieşiri în teritoriu întru prevenirea şi combaterea braconajului piscicol, pescuitului ilicit şi altor delicte ce afectează resursele biologice acvatice din bazinele acvatice piscicole naturale. În rezultatul măsurilor întreprinse au fost depistate şi documentate 1428 contravenţii (+146 contravenţii comparativ cu perioada similară a an. 2013, sau +11,4 %), dintre care au fost încheiate procese verbale contravenţionale 1281 (+89 procese comparativ cu perioada similară a an. 2013, sau +7,5 %) şi întocmite acte fără persoane culpabile 147 (+57 acte comparativ cu perioada similară a an. 2013, sau + 63,3%), parvenite de la alte instituţii şi luate decizii pe 29 procese verbale.


   Detalii >>>
Notă informativă privind activitatea DIRAP pentru perioada anului 201417.12.2014
Anunț cu privire la desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de comercializare a cotelor pentru pescuitul industrial/comercial în anul 2015

   Serviciul Piscicol anunţă pentru data de 29-30 decembrie 2014, ora 10.00, în incinta sediului aparatului central al Serviciului Piscicol: mun. Chişinău, str-la Mereni, 8, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de comercializare a cotelor pentru pescuitul industrial/comercial în anul 2015


Licitaţie „cu strigare” de comercializare a cotelor pentru pescuitul industrial/comercial în anul 2015Cotele pentru pescuitul industrial/comercial pentru anul 2015

   În conformitate cu Ordinului Ministerului Mediului Nr. 84 din 28 noiembrie 2014, se aprobă cotele pentru pescuitul industrial/comercial în obiectivele acvatice piscicole naturale pentru anul 2015.


Ordinul Ministerului mediului Nr. 84 din 28.11.2014 "Cu privire la aprobarea cotelor pentru pescuitul industrial/comercial pentru anul 2015


Anexa la Ordinul Ministerului mediului Nr. 84 din 28.11.2014 privind cotele aprobate pentru pescuitul industrial/comercial în anul 2015


26.03.2014
Prohibiţia pescuitului în anul 2014

 În conformitate cu ordinul Nr. 26 din 25 martie 2014, emis de Ministerul Mediului, se stabilesc următoarele perioade de prohibiție pentru pescuitul industrial/comercial, sportive și de amator al tuturor speciilor de pești și pentru dobîndirea moluștelor, crustaceelor și altor organism acvatice în bazinele acvatice piscicole naturale din Republica Moldova:


 1) timp de 90 de zile consecutive, de la 1 aprilie pînă la 30 iunie inclusiv:

   a) în rîul Prut de la intersecția lui cu frontiera de nord a Republicii Moldova cu Ucraina pînă la satul Tețcani;
   b) în lacul de acumulare Costești-Stînca;
   c) în rîul Prut pe sectorul de la barajul nodului hidrotehnic Costești-Stînca pînă la satul Giurgiulești și în bălțile Manta.

arată mai mult...


Cotele pentru pescuitul industrial/comercial pentru anul 2014

 În conformitate cu Ordinului Ministerului Mediului Nr. 93 din 08 noiembrie 2013, se aprobă cotele pentru pescuitul industrial/comercial în obiectivele acvatice piscicole naturale pentru anul 2014, după cum urmează:

   - Fluviul Nistru, sectorul inferior, de la km. 28 (s.Palanca) pînă la km. 350 (500 m aval de podul Chișinău –Poltava) – 30 tone;
   - Lacul de acumulare Dubăsari, de la km. 380 (s.Oxentea) pînă la km. 490 (or.Camenca) – 15 tone;
   - Fluviul Nistru, sectorul medial, de la km. 490 pînă la km. 649 (500 m aval de podul Otaci – Moghiliov Podilski) – 5 tone;
   - Lacul de acumulare Costești – Stânca – 20 tone;
   - Lacul Cahul, în limitele teritoriale ale Republicii Moldova – 5 tone.

 În vederea obținerii certificatului de atribuire a cotei anuale pentru pescuitul industrial/comercial, solicitanții prezintă Serviciului Piscicol, pînă la data de 15 decembrie, actele necesare în conformitate cu H.G. Nr. 888 din 06.08.2007.


26.03.2013
Extragere ilegală de nisip din rîul Prut

 În perioada 20 – 21 martie 2013, în rezultatul desfăşurării măsurilor de supraveghere asupra respectării prevederilor legislaţiei de mediu în bazinul acvatic r. Prut, de către inspectorii Serviciului Piscicol sa constatat, că ÎS „Portul Fluvial Ungheni” efectuiază lucrări de extragere a substanţelor minerale utile (nisip) din bazinul r. Prut, care ulterior este comercializat persoanelor fizice și juridice, prin ce flagrant şi intenţionat sunt încălcate prevederile art. 13 alin.(2) lit.(c) a Legii nr. 440-XIII din 27.04.1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor, râurilor şi bazinelor de apă, art. 38 alin.(1), lit. d), h), ş) şi art. 41 alin.(1), (2) ale Legii nr. 149-XVI din 08.06.2006, privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura, art. 6 al Legii nr. 851 din 29.05.1996, privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător.


  Este de menționat, că această întreprindere de stat, de o perioadă îndelungată a mai multor ani, intenţionat şi demonstrativ, încalcă legislaţia ecologică în vigoare prin efectuarea aşa ziselor lucrări de curăţire şi adâncire a albiei minore a r. Prut, pentru menţinerea căilor navigabile şi regularizare a cursului râului, însă de fapt ilegal extrag din albia acestui bazin acvatic nisip şi prundiş, pentru ulterioara comercializare.


29.11.2012
Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei au semnat un acord privind colaborarea în domeniul protecţiei şi dezvoltării durabile a bazinului rîului Nistru

 În cadrul celei de-a șasea sesiune a Reuniunii Părților Convenției privind Protecția și Utilizarea Cursurilor de Apă Transfrontaliere și a Lacurilor Internaționale, care se desfășoară la Roma (Italia), pe data de 29.11.2012, Ministrul Mediului al Republicii Moldova Gheorghe Șalaru și Ministrul Ecologiei și Resurselor Naturale al Ucrainei Eduard Stavitski, au semnat Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul protecţiei şi dezvoltării durabile a bazinului rîului Nistru.

Detalii: Ministerul mediului ...

Acţiunea de repopulare cu puiet de peşte a fluviului Nistru

 Sâmbătă, 3 noiembrie 2012, în s. Molovata, raionul Dubăsari, a fost desfăşurată acţiunea de repopulare cu puiet de peşte a lacului de acumulare Dubăsari. La eveniment au participat Ministrul Mediului Gheorghe Şalaru, directorul Serviciului Piscicol Iurie Ursu, directorul Agenţiei „Apele Moldovei” ş.a.

arată mai mult...


31.10.2012
Şedinţă privind examinarea situaţiei privind combaterea braconajului piscicol

 Pe data de 30 octombrie 2012, în scopul examinării situației privind combaterea braconajului piscicol în bazinele acvatice naturale, Ministerul Mediului a organizat o ședință de lucru cu instituțiile responsabile.


 Ședința a fost condusă de către dl. Lazăr Chirică, Viceministru al mediului care a accentuat importanța protejării resurselor piscicole afectate de pescuitul ilicit în obiectivele acvatice naturale și necesitatea sporirii conlucrării în vederea identificării soluțiilor pentru contracararea acestui fenomen.


 La şedinţă au participat specialiști din cadrul Ministerului Mediului, Inspectoratului Piscicol, Inspectoratului Ecologic de Stat, precum și specialiști invitați din cadrul Departamentului Poliția de Frontieră și Direcției generală poliție ordine publică a Ministerului Afacerilor Interne.


  Au fost discutate diverse subiecte ce țin de conlucrarea între instituțiile implicate, cât și necesitatea stabilirii unui mecanism eficient de aplicare a legislației de mediu în situațiile depistării cazurilor de braconaj piscicol.


  Printre măsurile de redresare a situaţiei în domeniul protecţiei şi conservării resurselor biologice acvatice, s-a menționat atât intensificarea controlului comun, organizat de către Serviciul Piscicol şi Ministerul Afacerilor Interne în bazinele acvatice naturale în scopul depistării cazurilor de braconaj cât și necesitatea elaborării unui Plan de acţiuni comun pentru intensificarea activităţilor de combatere a activităţilor de braconaj şi de fortificare a capacităţilor în domeniul controlului de stat asupra activităţilor de pescui industrial.


 Dl. Iurie Ursu, directorul Serviciului Piscicol a prezentat o informație amplă privind activitatea serviciului cu accent pe acțiunile întreprinse pentru prevenirea, depistarea și combaterea braconajului piscicol în obiectivele acvatice naturale. Informatie cu privire la combaterea braconajului piscicol.


Pieirea crapului în fluviul Nistru

 Serviciul Piscicol informează, că în ultima perioadă de timp în unele sectoare ale fluviului Nistru au fost semnalate cazuri de pieire a peştelui de specia Crap. În rezultatul informaţiilor parvenite de la inspectorii Serviciului Piscicol dislocaţi în teritoriu, în lacul de acumulare Dubăsari în limitele hotarelor s.Lalova – barajul NHE Dubăsari şi în f.Nistru inferior, sectorul s.Talmaza – s.Tudora (r-nul Ştefan – Vodă), au fost depistate cîteva exemplare de peşti pieriţi de specia Crap (Cyprinus carpio) în stare de putrefacţie şi concomitent exemplare de aceiaşi specie în stare vie, dar cu semne evidente de boală. În aceste condiţii, Serviciul Piscicol a întreprins mai multe acţiuni în scopul colectării probelor de peşte şi stabilirii cauzei pieirii crapului.

arată mai mult...


21.05.2012
Evaluarea activităţii funcţionarilori publici debutanţi

 La data de 21 mai 2012, ca rezultat al evaluării perioadei de probă a funcţionarilor publici debutanţi ai Serviciului Piscicol, organizate în conformitate cu art.31 alin.(5) lit.a), art.33 alin.(2) al Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 “Cu privire la funcţia publica şi statutul funcţionarului public” şi prevederilor Regulamentului cu privire la perioada de probă pentru funcţionarul public debutant, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, a avut loc confirmarea în funcţie şi conferirea gradului de calificare a funcţionarilor publici debutaţi.  Funcţionarii publici au depus Jurămîntul de credinţă în prezenţa conducerii Serviciului Piscicol şi în faţa drapelului ţării.


07.05.2012
Atac armat asupra inspectorului piscicol

 La 28 aprilie 2012 în jurul orelor 00.30 min, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, inspectorul principal Inspecţia Piscicolă-sectorul Şoldăneşti-Rezina, Negru Alexandru, a fost ameninţat cu răfuială fizică de către persoane necunoscute care au efectuat împuşcături cu arma de vînătoare şi din pistol în direcţia lui, cînd se afla pe apă cu barca pe lacul de acumulare Dubăsari în preajma s. Lalova r-nul Rezina. Cazul dat se cercetează de comisariatul de poliţie a r-nului Rezina.


02.05.2012
Cooperarea în domeniul protecţiei resurselor acvatice vii

 În perioada 25-26 aprilie 2012, la Bucureşti, a avut loc sesiunea a VI-a a Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economică şi integrare europeană între Republica Moldova şi România.

 Delegaţia României a fost condusă de domnul Lucian Nicolae Bode, Ministru al economiei, comerţului şi mediului de afaceri, preşedintele Părţii române în Comisie, iar cea a Republicii Moldova a fost condusă de domnul Valeriu Lazăr, Viceprim-ministru, Ministru al economiei, preşedintele Părţii moldave în Comisie.

arată mai mult...


02.04.2012
Prohibiţia pescuitului an. 2012

 În conformitate cu Ordinul Nr.28 din 03.04.2012, emis de Ministrul Mediului, se stabilesc următoarele perioade de prohibiţie pentru pescuitul industrial/comercial, sportiv şi de amator al tuturor speciilor de peşti şi dobîndirea moluştelor, crustaceelor şi a altor vieţuitoare acvatice în bazinele acvatice piscicole naturale din Republica Moldova pentru anul 2012, după cum urmează:


1) În bazinul râului Prut, timp de 60 de zile consecutive, de la 15 aprilie pînă la 13 iunie inclusiv:

   a) în rîul Prut de la intersecţia lui cu frontiera de nord a Republicii Moldova cu Ucraina pînă la satul Teţcani;
   b) în lacul de acumulare Costeşti-Stînca;
   c) în rîul Prut pe sectorul de la barajul nodului hidrotehnic Costeşti-Stînca pînă la satul Giurgiuleşti şi în bălţile Manta.

arată mai mult...


Pentru unii Legea nu mai este un obstacol

 La 03 aprilie 2012 de către Serviciului Piscicol al Ministerului Mediului a fost efectuat controlul îndeplenirii cerinţelor, privind protecţia mediului şi ocrotirea resurselor biologice acvatice în bazinul acvatic piscicol natural fl. Nistru. Pe parcursul inspectării efectuate sa constatat, că SRL „Ramirdo” director Şalopa Iurie Petru, ignorînd totalment prescripţia de a sista lucrările neautorizate în acest bazin acvatic natural, prescrisă în Actul de control a respectării cerinţelor de mediu nr.01 din 28.03.2012, abuziv continuă efectuarea lucrărilor de escavare a nisipului şi prundişului din albia fl. Nistru, sectorul de protecţie extravelanul satelor Oniţcani, Slobozia Duşca r-nul Criuleni şi s. Coşniţa r-nul Dubăsari.

arată mai mult...


Extragerea de nisip

Serviciul Piscicol al Ministerului Mediului Vă informează, că în ultima perioadă de timp, de la diferiţi agenţi economici din Republica Moldova, parvin mai multe solicitări, în vederea coordonării lucrărilor de menţinere a şenalului navigabil pe f.Nistru şi r.Prut. În fapt, iniţiativa agenţilor economici de a menţine şenalul Navigabil este un pretext pentru a extrage nisip şi prundiş din albiile acestor obiective acvatice naturale, fiind o activitate care le garantează un venit colosal de pe urma realizării prundişului şi nisipului.

Astfel, unii agenţi economici, pe parcursul anilor 2008-2011 au şi activat ilegal, excavând sute de mii m3 de nisip şi prundiş, care a fost comercializat aducând profituri fără de a fi supuse impozitării. Astfel, statului i-au fost cauzate prejudicii în proporţii deosebit de mari. Dar, mai important este faptul, că în rezultatul acţiunilor ilegale de intervenţie în albiile acestor obiective acvatice piscicole naturale, s-au cauzat prejudicii enorme resurselor piscicole.

arată mai mult...


NOTĂ INFORMATIVĂ

La 28 martie 2012 de către inspectorii Serviciului Piscicol al Ministerului Mediului în comun cu angajaţii Inspecţiei Ecologice Criuleni al Inspectoratului Ecologic de Stat, au efectuat controlul îndeplinirii cerinţelor, privind folosirea raţională şi ocrotirea resurselor biologice acvatice în bazinul acvatic piscicol natural fl. Nistru, sectorul de protecţie Criuleni, extravilanul s. Oniţcani.

Pe parcursul inspectării efectuate sa constatat, că SRL „Ramirdo” director Şalopa Iurie Petru, împreună cu angajaţii întreprinderii depozitau de pe debarcaderul acostat la malul drept al fluviului, cu ajutorul liniei de transportare instalată ilegal de această întreprindere încă în luna septembrie 2011, nisip şi prundiş, (500 tone) care a fost excavat din albia fl. Nistru km.340, contrar prevederilor legislaţiei ecologice în vigoare.

arată mai mult...
Cotele pentru pescuitul industrial/comercial pentru an.2012


Potrivit Ordinului Ministerului Mediului Nr.109 din 15 noiembrie 2011, se aprobă cotele pentru pescuitul industrial/comercial în obiectivele acvatice piscicole naturale pentru anul 2012, după cum urmează:


 - Fluviul Nistru, sectorul inferior, de la km. 28 (s.Palanca) pînă la km 350 (500 m aval de podul Chișinău –Poltava) – 30 tone;

- Lacul de acumulare Dubăsari, de la km. 380 (s.Oxentea) pînă la km.490 (or.Camenca) – 15 tone;

- Fluviul Nistru, sectorul medial, de la km.490 pînă la km.649 (500 m aval de  podul Otaci – Moghiliov Podilski) – 5 tone;

- Lacul de acumulare Costești – Stânca – 20 tone;

- Lacul Cahul, în limitele teritoriale ale Republicii Moldova – 15 tone.Felicitare cu ocazia Zilei profesionale a Serviciului PiscicolMulțumiri în adresa Serviciului de Grăniceri


In perioada primului simestru a anului 2011, de către angajaţii Serviciului Piscicol în conlucrare cu colaboratorii Serviciului Grăniceri au fost întreprinse  107 raiduri pentru contracararea pescuitului ilicit şi combatere a braconajului. Dintre care la sectorul Briceni- Edineţ - 7, Rîşcani-Glodeni - 18, Hînceşti-Nisporeni - 42, Leova-Cantemir – 7, sectorul Cahul – 8,  sectorul Soroca – Floreşti – 6 şi sectorul Ştefan Vodă - 19. în timpul raidurilor efectuate au fost depistate şi documentate pentru pescuit ilicit şi braconaj  149 contravenienţi.

Luînd în considseraţie cele expuse, se adresează un mesaj de mulţumire în adresa colaboratorilor Serviciului Grăniceri, pentru conlucrarea eficientă şi aportul depus în domeniul respectării legislaţie ecologice în vigoare.


Garduri instalate ilicit pe r.Răut


            De către colaboratorii Serviciului Piscicol, la data de 08.07.2011, la un control efectuat pe r.Răut, au fost depistate încălcări grave ale Legii nr.149-XVI din 08.06.2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura. în mai multe porțiuni al r.Răut au fost depistate și enumerate 114 garduri, construite și instalate de către localnicii satelor din preajma r.Răut (satele Jevreni, Răculești, Bălăurești, Mașcăuți din raionul Criuleni; satele Butuceni, Trebujeni, Furceni, Jeloboc, Piatra, Pohorniceni din raionul Orhei). Aceste garduri, sunt instalate pe toată lățimea r.Răut, astfel împiedicând migrarea de reproducere și îngrășare a speciilor de pești existente în afluientul f.Nistru.

            Scopul acestei îndeletniciri ai localnicilor din satele enumerate mai sus, este închiderea repetată a rîului pentru a beneficia de o concentrație mai sporită de pește pe unele sectoare, iar în continuare pescuitul ilicit cu folosirea fătcilor.

         Astfel, pe porțiunea r. Răut, de la estuar până la s. Jevreni au fost enumerate 19 garduri, de la s. Jevreni până la s. Bălăurești - 5 garduri enumerate, de la s. Bălăurești până la s. Mașcăuți – 33 garduri, de la s. Mașcăuți până la s.Butuceni – 30 garduri, de la s. Butuceni până la s. Trebujeni – 13 garduri, de la s. Trebujeni până la s. Piatra – 9 garduri, de la s. Piatra până la s. Pohorniceni – 5 garduri.

Pe sectoarele menționate s-a determinat existența mai multor specii de puiet de pește (Caras, Crap, Șalău, Avat, Clean, Babușcă, Plătică, Obleț, Ghiborț, Guvide), pești de talii mari și reproducători nu au fost observați, din motivul că aceste garduri impiedică migrarea lor de la estuar în amonte.

            Acțiuni de acest gen, aduc un prejudiciu enorm resurselor piscicole, din următoarele motive:

- imposibilitatea migrării reproducătorilor din f. Nistru spre boiștile r. Răut pentru a se reproduce;

- migrarea în scop de îngrășare pe arii foarte restrânse;

- pescuitul ilicit necontrolat al hidrobionților;

- colmatarea gropilor de iernat și a boiștilor;

- formarea numeroaselor praguri pe r. Răut.

 

Ministerul Mediului și-a pus scopul de a organiza și supraveghea lucrările de demolare a îndiguirilor nelegitime construite pe r. Răut, depistarea și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate de închiderea repetată a acestui rîu.

 

 


Expediția Ecologică complexă "Prut 2011"

 În perioada 22.06 – 29.06.2011 Inspectorii Serviciului Piscicol , au participat în Expediția Ecologică complexă ,,Prut 2011”, dedicată zilei Dunării, pe sectorul rîului Prut, Criva-Giurgiulești. Echipa Serviciului Piscicol, în această expediție a avut drept scop efectuarea observațiilor ihtiologice, stabilirea boiștilor și gropilor de iernat a peștilor, deasemenea și a pragurilor pe r.Prut.arată mai mult...Expediția ecologică "Nistru 2011"

 În perioada 24.05.2011 – 29.05.2011, Inspectorii Serviciului Piscicol au participat în expediţia ecologică dedicată zilei Nistrului-2011, desfăşurată pe sectorul Naslavcea –Tudora, organizată de Serviciul Hidrometeorologic de Stat şi sub conducerea dlui Gîlcă Gavril. În expediţie au participat colaboratori ai SHS, colaboratori ai Institutului de Ecologie şi Geografie a ASM, reprezentanţi de la ,,Apele Moldovei”. Sarcinile de bază ale Serviciului Piscicol în această expediţie au fost măsurarea adîncimii gropilor de iernat a peștilor pe sectorul parcurs şi stabilirea suprafeţei luciului de apă deasupra gropilor de iernat. Aceste date vor fi folosite la pașaportizarea gropilor de iernat. Amintim totodată, că conform art. 38 al.(1),n) al Legii nr. 149 din 08.06.2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura, pescuitul în gropile de iernat şi la o distanţă de 100 m de la hotarele lor este interzis.arată mai mult...Prohibiția pescuitului pentru anul 2011

 Potrivit Ordinului Ministerului Mediului nr. 24 din 22 martie 2011, privind stabilirea perioadei de prohibiție a pescuitului pentru anul 2011, se stabilesc următoarele perioade de prohibiție pentru pescuitul industrial/commercial, sportiv și de amator al tuturor speciilor de pești și dobândirea moluștelor, crustaceelor și a altor viețuitoare acvatice în bazinele acvatice piscicole naturale din Republica Moldova: arată mai mult...


Perioada de reproducere a peștilor în pericol

  Anual de către colaboratorii Serviciului Piscicol, în perioada de prohibiție a pescuitului (reproducere a peștilor), sânt semnalate cazuri de fluctuații ai nivelului apei în f.Nistru, care duc la golirea boiștilor și prin urmare deshidratarea completă a icrelor de pești. Dacă ne referim nemijlocit la condițiile hidrologice create în fluviul Nistru, menționăm, că fluctuațiile nivelului și debitului apei deversate de către nodurile hidrotehnice amplasate în amonte (CHE Novodnestrovsk Ucraina și CHE Dubăsari) au un impact negativ major asupra reproducerii ihtiofaunei în f.Nistru și sectoarelor acestuia, care se manifestă prin faptul că produsele sexuale ale peștilor (icrele și lapții) sau chiar alevinii și puieții de pește, rămîn neacoperite de apă, pe mal, care ulterior sunt deshidratate complet. Asemenea cazuri au fost înregistrate nenumărate ori pe malurile fluviului Nistru, inclusiv și în acest an. arată mai mult...


Cooperarea între Republica Moldova și România în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în r.Prut și în lacul de acumulare Stânca – Costești

 Luând în considerație importanța problemelor protecției mediului și utilizării raționale a resurselor naturale, în mod deosebit a resurselor piscicole din r.Prut și lacul de acumulare Stânca – Costești, dorind să contribuie la obținerea unor rezultate practice în acest domeniu, Ministerul Mediului al Republicii Moldova, acordă o atenție deosebită condițiilor de creare și protecție a fondului piscicol, reproducere și dobândire , ameliorare și dezvoltare a resurselor piscicole în acest bazin hidrografic, deoarece, țara noastră nu are alte bazine acvatice mai importante și mai strategice decât acesta. arată mai mult...


ИНФОРМАЦИЯ о состоянии борьбы с браконьерством на р. Днестр

 Охрана рыбных ресурсов и борьба с браконьерством в натуральных водоёмах, в том числе в реке Днестр, является частью более острой проблемы Службы Рыбоохраны Министерства Окружающей Среды Республики Молдова. В интересах настоящего и будущего поколений в нашей стране Службой Рыбоохраны принимаются все возможные меры для борьбы с таким негативным явлением, как браконьерство, которое, к сожалению, принимает всё большие масштабы. arată mai mult...


ИНФОРМАЦИЯ О состоянии рыбных ресурсов на Молдавском участке реки Днестр

 Река Днестр, в пределах Республики Молдова имеет длину в 600 км, с общей площадью в 6000 га., которая условно разделяется на три участка: «Средний Днестр» от с.Наславча (северная граница реки с Украиной) до г.Каменка, «Дубоссарское водохранилище» (с площадью в 6500 га.) от г.Каменка до Дубоссарской ГЭС и «Нижний Днестр» от Дубоссарской ГЭС до с.Паланка (28км от устья реки). arată mai mult...